1. Εισαγωγή

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρεία PSAREVO.COM με έδρα την Ελλάδα. Οποιαδήποτε χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε κατανοήσει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, αφού τους μελετήσετε. Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.

Αυτοί οι όροι χρήσης ισχύουν επίσης για τις παραγγελίες και τις συμβάσεις που συνάπτονται μέσω αυτού του ιστότοπου. Ισχύουν επίσης άλλοι ρητώς συμφωνημένοι όροι. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις είναι άκυροι.

Αυτοί οι όροι χρήσης ενδέχεται να ενημερωθούν ή να αναθεωρηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Είστε υπεύθυνοι να εξετάζετε περιοδικά τους όρους και τις προϋποθέσεις. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, επιβεβαιώνετε τη συγκατάθεσή σας με οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης.

2. Πληροφορίες για το ηλεκτρονικό κατάστημα

Αυτός ο ιστότοπος είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα (στο εξής: «e-shop»

ΚΕΡΚΥΡΑ 49100

Με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων, που αναφέρονται ρητά, όλο το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και σχεδίων (στο εξής: «περιεχόμενο»), αποτελεί ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και προστατεύεται από την εθνική , ΕΕ και διεθνείς νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων όσον αφορά το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου και τα αντίγραφά του.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου διατίθεται στους χρήστες του διαδικτύου αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Υπόκειται σε αναθεωρήσεις χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την κρίση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Εάν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο μη εμπορικά ή να το αναπαράγετε, εν όλω ή εν μέρει, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν αναπαραγωγής διατίθεται ελεύθερα μέσω του διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου και συνοδεύεται από μια λεπτή αλλά σαφή αναφορά στην αρχική πηγή. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση, θα πρέπει να ζητήσετε τη γραπτή άδεια του κατόχου ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Άλλες υπηρεσίες ή προϊόντα που αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο και φέρουν εμπορικά σήματα άλλων εταιρειών, οργανισμών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδοτικών οίκων αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τους. Για αυτές τις υπηρεσίες ή προϊόντα υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους.

4. Περιορισμός Ευθύνης - Αποποίηση ευθυνών

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι διαθέσιμο «ως έχει». Καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σχετικά με την ακρίβεια, την εμπορευσιμότητα, την επικαιρότητα, τη μη παραβίαση ή την καταλληλότητα αυτού του περιεχομένου για οποιονδήποτε σκοπό, εφαρμογή ή οποιαδήποτε χρήση.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης λόγω της χρήσης των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου του και την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης που θα πρέπει να γνωρίζει αυτούς τους όρους.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπηρεσίες, οι επιλογές, οι ιστοσελίδες και το περιεχόμενό τους θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή σφάλματα και ότι τυχόν λανθασμένα δεδομένα θα διορθωθούν ή θα δοθούν άμεσες απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις. Επίσης, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτός ο ιστότοπος ή οποιοσδήποτε συνδεδεμένος ιστότοπος τρίτου προσώπου ή οι διακομιστές μέσω των οποίων παρέχεται το περιεχόμενό του στους πελάτες του θα λειτουργούν χωρίς κακόβουλο λογισμικό όπως «ιούς». Το κόστος τυχόν διορθώσεων ή υπηρεσιών βαρύνει τον επισκέπτη της ιστοσελίδας και όχι το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Επίσης, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από την αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου.

Με την επίσκεψη στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, επιβεβαιώνετε ρητά ότι το κάνετε με δική σας ευθύνη και βεβαιώνετε ότι το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν εγγυάται ρητά ή σιωπηρά ότι το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου θα είναι πλήρες και χωρίς σφάλματα. Επιπλέον, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας αναγνωρίζει ότι οι φωτογραφίες στα ηλεκτρονικά μας καταστήματα είναι μόνο ενδεικτικές.

5. Σύναψη Συμβάσεων

Ο επισκέπτης αυτού του ιστότοπου επιβεβαιώνει ότι είναι νομικά ικανός να συνάψει συμφωνία με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να κάνει χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω του ιστότοπού του. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος χρησιμοποιούνται από άλλα πρόσωπα που συγκατοικούν με τον χρήστη, επιβεβαιώνει ότι είναι προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου και συμφωνεί να απαγορεύσει οποιαδήποτε τέτοια χρήση από ανηλίκους που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τον ή τον λογαριασμό ή το όνομά της.

Για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής, δεν απαιτείται ο επισκέπτης της ιστοσελίδας να είναι εγγεγραμμένος χρήστης, αλλά μπορεί να καταχωρήσει τα στοιχεία του και να αποκτήσει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ώστε σε μελλοντικές συναλλαγές να μην απαιτείται η παροχή στοιχεία ταυτότητάς του/της.

Για να κάνετε μια παραγγελία απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

Ονομα

Επώνυμο

Διεύθυνση (δεν απαιτείται εάν ο πελάτης επιλέξει παράδοση από γραφείο ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείο)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Πόλη

Πληροφορίες εταιρείας, εάν ο πελάτης θέλει να λάβει τιμολόγιο

Στοιχεία πιστωτικής κάρτας εάν ο πελάτης κάνει αυτήν την επιλογή πληρωμής (αριθμός, όνομα, ημερομηνία λήξης και κωδικός CVV)

Μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ο επισκέπτης μπορεί να στείλει την παραγγελία του, συμπληρώνοντας τη φόρμα παραγγελίας. Η παραγγελία θεωρείται ως προσφορά για σύναψη σύμβασης.